Složení poroty pro aktuální ročník bude oznámeno do konce dubna 2018.